Registracijos forma verslo klientams

Mokesčių mokėtojo numeris arba TIN - tai individualus numeris, nustatytas asmenims ir įmonėms, mokesčių tikslais. Daugiau informacijos galima rasti: čia.

Skubus sąskaitos atidarymas trunka iki dviejų darbo dienų, taikomas papildomas mokestis.

Klausimas nerezidentams

Lėšų šaltinis nurodo tam tikrų lėšų ar kito turto, kuris yra verslo santykių arba sandorio objektas, kilmę.

Turto šaltinis nurodo viso asmens turto kilmę. Ši informacija paprastai nurodo, kiek turto klientas turėtų turėti, ir paaiškina, kaip jie įgijo tokį turtą.

Mokėjimas Europoje arba SEPA - šis pavedimo būdas yra naudingas pervedant lėšas eurais į ES valstybių narių arba Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Monako, San Marino, Andoros, taip pat EEE - Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino - sąskaitas.
Tarpvalstybinis mokėjimas arba SWIFT - šis pavedimo būdas yra naudojamas pervesti lėšas į beveik visas pasaulio šalis. Pavedimas atliekamas per korespondentines sąskaitas, atidarytas bankuose korespondentuose, todėl turite nurodyti išsamią pasirinkto banko korespondento informaciją, gavėjo sąskaitos numerį ir banko BIC kodą.

Prašome atkreipti dėmesį, kad prašome šalių, kuriose Jūsų partneriai (tiekėjai) turi banko sąskaitas.
Neaptarnaujamų šalių ir industrijų sąrašas

1
1

Neaptarnaujamų šalių ir industrijų sąrašas

1
1

Prašome atkreipti dėmesį, jog pasirašantysis yra laikomas asmeniu, turinčiu įgaliojimą atstovauti savo įmonę Guru Pay, pasirašyti dokumentus, vykdyti operacijas ir patvirtinti papildomus vartotojus.

1

Mokesčių mokėtojo numeris arba TIN - tai individualus numeris, nustatytas asmenims ir įmonėms, mokesčių tikslais. Daugiau informacijos galima rasti: čia.

Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo arba PEP - asmuo, kuriam yra patikėtos svarbios viešosios pareigos, taip pat, jo šeimos nariai ar artimi pagalbininkai. Svarbios viešosios pareigos – pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose: 1) valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris; 2) parlamento narys; 3) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys; 4) savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius; 5) aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys; 6) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas; 7) valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys; 8) savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys; 9) tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys; 10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

1

Mokesčių mokėtojo numeris arba TIN - tai individualus numeris, nustatytas asmenims ir įmonėms, mokesčių tikslais. Daugiau informacijos galima rasti: čia.

Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo arba PEP - asmuo, kuriam yra patikėtos svarbios viešosios pareigos, taip pat, jo šeimos nariai ar artimi pagalbininkai. Svarbios viešosios pareigos – pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose: 1) valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris; 2) parlamento narys; 3) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys; 4) savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius; 5) aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys; 6) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas; 7) valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys; 8) savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys; 9) tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys; 10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

1
1
1

Mokesčių mokėtojo numeris arba TIN - tai individualus numeris, nustatytas asmenims ir įmonėms, mokesčių tikslais. Daugiau informacijos galima rasti: čia.

Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo arba PEP - asmuo, kuriam yra patikėtos svarbios viešosios pareigos, taip pat, jo šeimos nariai ar artimi pagalbininkai. Svarbios viešosios pareigos – pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose: 1) valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris; 2) parlamento narys; 3) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys; 4) savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius; 5) aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys; 6) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas; 7) valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys; 8) savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys; 9) tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys; 10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

Lėšų šaltinis nurodo tam tikrų lėšų ar kito turto, kuris yra verslo santykių arba sandorio objektas, kilmę.

Turto šaltinis nurodo viso asmens turto kilmę. Ši informacija paprastai nurodo, kiek turto klientas turėtų turėti, ir paaiškina, kaip jie įgijo tokį turtą.

1

Mokesčių mokėtojo numeris arba TIN - tai individualus numeris, nustatytas asmenims ir įmonėms, mokesčių tikslais. Daugiau informacijos galima rasti: čia.

Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo arba PEP - asmuo, kuriam yra patikėtos svarbios viešosios pareigos, taip pat, jo šeimos nariai ar artimi pagalbininkai. Svarbios viešosios pareigos – pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose: 1) valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris; 2) parlamento narys; 3) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys; 4) savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius; 5) aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys; 6) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas; 7) valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys; 8) savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys; 9) tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys; 10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

Lėšų šaltinis nurodo tam tikrų lėšų ar kito turto, kuris yra verslo santykių arba sandorio objektas, kilmę.

Turto šaltinis nurodo viso asmens turto kilmę. Ši informacija paprastai nurodo, kiek turto klientas turėtų turėti, ir paaiškina, kaip jie įgijo tokį turtą.

Maksimalus failo dydis: 10 MB

File name:

File size:

Maksimalus failo dydis: 10 MB

File name:

File size:

Maksimalus failo dydis: 10 MB

File name:

File size:

Maksimalus failo dydis: 10 MB

File name:

File size:

Maksimalus failo dydis: 10 MB

File name:

File size:

Prašome atkreipti dėmesį, jog Guru Pay pasilieka teisę paprašyti papildomų dokumentų, kurie nėra nurodyti aukščiau.
Prašome atkreipti dėmesį, jog dokumentai turi būti pateikti anglų arba lietuvių kalbomis.
Remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/843 dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, finansų įstaigos privalo rinkti tikslią ir naujausią informaciją apie klientus, jų tikruosius savininkus, verslo santykių tikslą bei numatomą pobūdį.