Kaupiamoji sąskaita jei steigėjas – fizinis asmuo

EUR

Iki MM/YYYY

Išvardinkite investuotojų vardus

1
1

Prašome pateikti daugiau informacijos apie naujai steigtos įmonės direktorių (atstovą).
Direktorius - atstovas naujai įsteigtos įmonės, kaip kad nurodyta Steigimo Akte.

1
1

Prašome pateikti išsamią informaciją apie naujai įkurtos bendrovės steigėjus.

1
%
EUR

Prašome apibūdinti. Pajamų rūšys gali būti:
1. Aktyvios - įmonės gauna pajamas iš verslo veiklos;
2. Pasyvios - pasyvios pajamos įprastai būna: dividendai, palūkanos, nuoma, honorarai, gyvybės draudimo išmokos, kai kurios kitos draudimo išmokos, pelnas iš turto teikiančio pasyvias pajamas pardavimo, pelnas iš prekių pardavimo, užsienio valiutos pajamos ir pelnas iš išvestinių finansinių priemonių. Nuoma, gaunama iš aktyvaus darbuotojų darbo, t. y. įmonė turi darbuotojų, įprastai nelaikoma pasyviomis pajamomis.

Turto kilmė nurodo viso asmens turto kilmę (t. y., bendrasis turtas). Ši informacija įprastai parodo, koks turėtų būti Vartotojo turto dydis, ir suprasti, kaip turtas buvo įgytas. Turto kilmė gali būti: pajamos iš atlyginimo, paveldėjimo, dovanų/ aukų, santaupų/ indėlių, įmonės pelno/ dividendų, pardavimo (turto, akcijų), paskolos/ investicijų ir kt.

1
%
EUR

Prašome apibūdinti. Pajamų rūšys gali būti:
1. Aktyvios - įmonės gauna pajamas iš verslo veiklos;
2. Pasyvios - pasyvios pajamos įprastai būna: dividendai, palūkanos, nuoma, honorarai, gyvybės draudimo išmokos, kai kurios kitos draudimo išmokos, pelnas iš turto teikiančio pasyvias pajamas pardavimo, pelnas iš prekių pardavimo, užsienio valiutos pajamos ir pelnas iš išvestinių finansinių priemonių. Nuoma, gaunama iš aktyvaus darbuotojų darbo, t. y. įmonė turi darbuotojų, įprastai nelaikoma pasyviomis pajamomis.

Turto kilmė nurodo viso asmens turto kilmę (t. y., bendrasis turtas). Ši informacija įprastai parodo, koks turėtų būti Vartotojo turto dydis, ir suprasti, kaip turtas buvo įgytas. Turto kilmė gali būti: pajamos iš atlyginimo, paveldėjimo, dovanų/ aukų, santaupų/ indėlių, įmonės pelno/ dividendų, pardavimo (turto, akcijų), paskolos/ investicijų ir kt.

Maksimalus failo dydis: 10 MB

File name:

File size:

Prašome atkreipti dėmesį, jog Guru Pay pasilieka teisę paprašyti papildomų dokumentų, kurie nėra nurodyti aukščiau.
Prašome atkreipti dėmesį, jog dokumentai turi būti pateikti anglų arba lietuvių kalbomis.
Remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/843 dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, finansų įstaigos privalo rinkti tikslią ir naujausią informaciją apie klientus, jų tikruosius savininkus, verslo santykių tikslą bei numatomą pobūdį.