Kaupiamoji sąskaita jei steigėjas – juridinis asmuo

EUR

Iki MM/YYYY

Išvardinkite įmonės pavadinimus

1
1

Prašome pateikti daugiau informacijos apie naujai steigtos įmonės direktorių (atstovą).
Direktorius - atstovas naujai įsteigtos įmonės, kaip kad nurodyta Steigimo Akte.

1
1

Prašome pateikti informaciją apie investuotoją, kuriam priklauso daugiau nei 25% naujai įkurtos bendrovės akcijų.

1

Mokesčių mokėtojo numeris arba TIN - tai individualus numeris, nustatytas asmenims ir įmonėms, mokesčių tikslais. Daugiau informacijos galima rasti: čia.

EUR

Prašome apibūdinti. Pajamų rūšys gali būti:
1. Aktyvios - įmonės gauna pajamas iš verslo veiklos;
2. Pasyvios - pasyvios pajamos įprastai būna: dividendai, palūkanos, nuoma, honorarai, gyvybės draudimo išmokos, kai kurios kitos draudimo išmokos, pelnas iš turto teikiančio pasyvias pajamas pardavimo, pelnas iš prekių pardavimo, užsienio valiutos pajamos ir pelnas iš išvestinių finansinių priemonių. Nuoma, gaunama iš aktyvaus darbuotojų darbo, t. y. įmonė turi darbuotojų, įprastai nelaikoma pasyviomis pajamomis.

Žemiau prašome pateikti informaciją apie bendrovės Tikrąjį (-uosius) naudos gavėją (-us).
Tikrasis naudos gavėjas - fizinis (-iai) asmuo (-enys), kuris (-ie) galiausiai valdo arba kontroliuoja Klientą, tiesiogiai arba netiesiogiai laikydami arba kontroliuodami 25 procentus arba daugiau akcijų balsavimo teisių.

1
1
1

Mokesčių mokėtojo numeris arba TIN - tai individualus numeris, nustatytas asmenims ir įmonėms, mokesčių tikslais. Daugiau informacijos galima rasti: čia.

EUR

Prašome apibūdinti. Pajamų rūšys gali būti:
1. Aktyvios - įmonės gauna pajamas iš verslo veiklos;
2. Pasyvios - pasyvios pajamos įprastai būna: dividendai, palūkanos, nuoma, honorarai, gyvybės draudimo išmokos, kai kurios kitos draudimo išmokos, pelnas iš turto teikiančio pasyvias pajamas pardavimo, pelnas iš prekių pardavimo, užsienio valiutos pajamos ir pelnas iš išvestinių finansinių priemonių. Nuoma, gaunama iš aktyvaus darbuotojų darbo, t. y. įmonė turi darbuotojų, įprastai nelaikoma pasyviomis pajamomis.

Žemiau prašome pateikti informaciją apie bendrovės Tikrąjį (-uosius) naudos gavėją (-us).
Tikrasis naudos gavėjas - fizinis (-iai) asmuo (-enys), kuris (-ie) galiausiai valdo arba kontroliuoja Klientą, tiesiogiai arba netiesiogiai laikydami arba kontroliuodami 25 procentus arba daugiau akcijų balsavimo teisių.

1
1

Maksimalus failo dydis: 10 MB

File name:

File size:

Maksimalus failo dydis: 10 MB

File name:

File size:

Prašome paruošti bendrovės dokumentus apie visus investuotojus (Registrų centro išrašą / Įmonės steigimo dokumentą), nes prašysime pateikti juos sąskaitos atidarymo proceso metu.
Prašome atkreipti dėmesį, kad priklausomai nuo jurisdikcijos, dokumentus gali reikėti sertifikuoti Apostile arba legalizuoti.
Prašome atkreipti dėmesį, jog Guru Pay pasilieka teisę paprašyti papildomų dokumentų, kurie nėra nurodyti aukščiau.
Prašome atkreipti dėmesį, jog dokumentai turi būti pateikti anglų arba lietuvių kalbomis.
Remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/843 dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, finansų įstaigos privalo rinkti tikslią ir naujausią informaciją apie klientus, jų tikruosius savininkus, verslo santykių tikslą bei numatomą pobūdį.